زیرنشیمن ترکیب مموری فوم وفوم سرد مدل چهارگوش رایا

زیرنشیمن ترکیب مموری فوم وفوم سرد مدل چهارگوش رایا   بهبود وضعیت نشستن و جلوگیری از کمردرد حفظ انحنای ستون فقرات، کاهش فشار وارد بر مهره‌ها و دیسک‌ها به آرامی فرم بدن رابه خود میگیرد به علت ارتفاع بیشتر فوم مناسبترین گزینه برای کسانی است که به تازگی جراحی های نواحی تحتانی بدن داشته اند … ادامه خواندن زیرنشیمن ترکیب مموری فوم وفوم سرد مدل چهارگوش رایا