بالش مموری فوم طرح پروانه ای با لایه ژل خنک کننده رایا

بالش مموری فوم طرح پروانه ای با لایه ژل خنک کننده رایا طراحی شده برای افراد با مشکلات مهره های گردن بالش پروانه در محل تماس گردن به شکل فرورفته طراحی شده است تا هنگام خوابیدن روی آن بخشی از مهره‌های گردن در تماس با بالش قرار نگیرند. این طراحی موجب آسانی گردش خون و … ادامه خواندن بالش مموری فوم طرح پروانه ای با لایه ژل خنک کننده رایا