بالش مموری فوم طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا

بالش مموری فوم طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا کاربردشماره1:استفاده در زیرزانو هنگام خوابیدن طاق باز یا نشستن برای جلوگیری از فشار به مهره های کمر کاربردشماره2:استفاده به عنوان پشت کمری برای پرکردن گودی کمر کاربردشماره3:استفاده بین زانوها هنگام خوابیدن به پهلو به منظور قرارگرفتن ستون فقرات در حالت مناسب خود در طول خواب کاربردشماره4:استفاده به … ادامه خواندن بالش مموری فوم طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا