بالش مموری فوم طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا

بالش مموری فوم طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا

  • کاربردشماره1:استفاده در زیرزانو هنگام خوابیدن طاق باز یا نشستن برای جلوگیری از فشار به مهره های کمر
  • کاربردشماره2:استفاده به عنوان پشت کمری برای پرکردن گودی کمر
  • کاربردشماره3:استفاده بین زانوها هنگام خوابیدن به پهلو به منظور قرارگرفتن ستون فقرات در حالت مناسب خود در طول خواب
  • کاربردشماره4:استفاده به عنوان بالش هنگام خواب
  • به آرامی فرم بدن را به خود میگیرد
  • روکش قابل تعویض و قابل شستشو