بالش مموری فوم طرح موجدار رایا

بالش مموری فوم طرح موجدار رایا طراحی ارگنومیک این بالش از انحناهای طبیعی بدن تبعیت میکند تکیه گاه مناسب سر، گردن وشانه در حالت خواب به پهلو یا به پشت ساخته شده از فوم هوشمند که کمک میکند به ماهیچه های گردن وشانه در طول خواب کاملا ریلکس باشند متناسب با شکل سروگردن تغییر حالت … ادامه خواندن بالش مموری فوم طرح موجدار رایا