بالش بارداری(آغوشی)مدلCرایا

بالش بارداری(آغوشی)مدلCرایا کمک به کاهش فشار بر ستون فقرات تکیه گاه مناسب برای سر، شکم وباسن پر شده با الیاف نانو همراه آستر متقال پنبه روکش قابل شستشو