بالش فوم هوشمند طرح متکا (یاستیق) رایا

بالش فوم هوشمند طرح متکا (یاستیق) رایا در این مدل تکنولوژی فوم هوشمند با شکل و ظاهر بالشهای سنتی استوانه ای تلفیق شده با انحنای مناسب برای پرکردن گودی گردن در هنگام درازکشیدن قابل استفاده در زیر بغل مانند بالشهای سنتی به آرامی در اثر وزن و گرمای بدن شکل سروگردن را به خود میگیرد […]

بالش فوم هوشمند طرح پروانه ای رایا

بالش فوم هوشمند طرح پروانه ای رایا طراحی شده برای افراد با مشکلات مهره های گردن بالش پروانه در محل تماس گردن به شکل فرورفته طراحی شده است تا هنگام خوابیدن روی آن بخشی از مهره‌های گردن در تماس با بالش قرار نگیرند. این طراحی موجب آسانی گردش خون و تثبیت وضعیت آن به‌ویژه در […]

بالش فوم هوشمند طرح کلاسیک رایا

بالش فوم هوشمند طرح کلاسیک رایا در این مدل راحتی و آسایش فوم هوشمند با شکل وظاهر آشنای بالشهای کلاسیک ترکیب شده است به آرامی شکل سروگردن را به خود می گیرد به خوبی گودی گردن رادرحالت خوابیده به پشت و عرض شانه رادرحالت خوابیده به پهلو پرمیکند کاهش خروپف شبانه روکش قابل تعویض وشستشو […]

بالش فوم هوشمند طرح موجدار رایا

بالش فوم هوشمند طرح موجدار رایا طراحی ارگنومیک این بالش از انحناهای طبیعی بدن تبعیت میکند تکیه گاه مناسب سر، گردن وشانه در حالت خواب به پهلو یا به پشت ساخته شده از فوم هوشمند که کمک میکند به ماهیچه های گردن وشانه در طول خواب کاملا ریلکس باشند متناسب با شکل سروگردن تغییر حالت […]