زیرنشیمن فوم هوشمند مدل گرد رایا

زیرنشیمن فوم هوشمند مدل گرد رایا بهبود وضعیت نشستن و جلوگیری از کمردرد حفظ انحنای ستون فقرات، کاهش فشار وارد بر مهره‌ها و دیسک‌ها به آرامی فرم بدن رابه خود میگیرد به علت ارتفاع کم مناسبترین گزینه برای کسانی است که میخواهند هنگام استفاده ارتفاع نشیمن صندلی افزایش زیاد نشود به منظور راحتی بیشتر هنگام […]