بالش فوم هوشمند طرح پروانه ای با لایه ژل خنک کننده رایا

بالش فوم هوشمند طرح پروانه ای با لایه ژل خنک کننده رایا طراحی شده برای افراد با مشکلات مهره های گردن بالش پروانه در محل تماس گردن به شکل فرورفته طراحی شده است تا هنگام خوابیدن روی آن بخشی از مهره‌های گردن در تماس با بالش قرار نگیرند. این طراحی موجب آسانی گردش خون و […]

بالش فوم هوشمند طرح موجدار با لایه ژل خنک کننده رایا

بالش فوم هوشمند طرح موجدار با لایه ژل خنک کننده رایا طراحی ارگنومیک این بالش از انحناهای طبیعی بدن تبعیت میکند دارای ژل خنک کننده مناسب افراد با تعرق شدید در هنگام خواب تکیه گاه مناسب سر، گردن وشانه در حالت خواب به پهلو یا به پشت ساخته شده از فوم هوشمند که کمک میکند […]

بالش فوم هوشمند طرح کلاسیک با لایه ژل خنک کننده رایا

بالش فوم هوشمند طرح کلاسیک با لایه  ژل خنک کننده رایا   در این مدل راحتی و آسایش فوم هوشمند با شکل وظاهر آشنای بالشهای کلاسیک ترکیب شده است دارای ژل خنک کننده مناسب افراد با تعرق شدید در هنگام خواب به آرامی شکل سروگردن را به خود می گیرد به خوبی گودی گردن رادرحالت […]

بالش فوم هوشمند طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا

بالش فوم هوشمند طرح نیم استوانه چندمنظوره رایا کاربردشماره1:استفاده در زیرزانو هنگام خوابیدن طاق باز یا نشستن برای جلوگیری از فشار به مهره های کمر کاربردشماره2:استفاده به عنوان پشت کمری برای پرکردن گودی کمر کاربردشماره3:استفاده بین زانوها هنگام خوابیدن به پهلو به منظور قرارگرفتن ستون فقرات در حالت مناسب خود در طول خواب کاربردشماره4:استفاده به […]