بالش بارداری(آغوشی)مدل J رایا

بالش بارداری(آغوشی)مدل J رایا کمک به کاهش فشار بر ستون فقرات تکیه گاه مناسب برای سر، شکم وباسن نسبت به دیگر مدلهای بالش بارداری فضای کمتری را اشغال میکند پر شده با الیاف نانو همراه آستر متقال پنبه روکش قابل شستشو  

بالش بارداری(آغوشی)مدلCرایا

بالش بارداری(آغوشی)مدلCرایا کمک به کاهش فشار بر ستون فقرات تکیه گاه مناسب برای سر، شکم وباسن پر شده با الیاف نانو همراه آستر متقال پنبه روکش قابل شستشو